دریافت مطالب با»
عضویت در کانال تلگرام
فیلم فور ایرانی

فیلم فور ایرانی - دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

سایت فیلم فور ایرانی دانلود رایگان فیلم های خارجی ، دانلود فیلم با لینک مستقیم ، دانلود سریال با لینک مستقیم ، دوبله فارسی انیمیشن، سریال های ایرانی و خارجی


The Shawshank Redemption

1

The Shawshank Redemption
سال تولید : 1994
امتیاز : 9.2
تعداد رای : 2,247,462

The Godfather

2

The Godfather
سال تولید : 1972
امتیاز : 9.1
تعداد رای : 1,550,636

The Godfather: Part II

3

The Godfather: Part II
سال تولید : 1974
امتیاز : 9.0
تعداد رای : 1,083,906

The Dark Knight

4

The Dark Knight
سال تولید : 2008
امتیاز : 9.0
تعداد رای : 2,215,660

12 Angry Men

5

12 Angry Men
سال تولید : 1957
امتیاز : 8.9
تعداد رای : 657,849

Schindler's List

6

Schindler's List
سال تولید : 1993
امتیاز : 8.9
تعداد رای : 1,168,026

The Lord of the Rings: The Return of the King

7

The Lord of the Rings: The Return of the King
سال تولید : 2003
امتیاز : 8.9
تعداد رای : 1,587,710

Pulp Fiction

8

Pulp Fiction
سال تولید : 1994
امتیاز : 8.8
تعداد رای : 1,759,892

The Good, the Bad and the Ugly

9

The Good, the Bad and the Ugly
سال تولید : 1966
امتیاز : 8.8
تعداد رای : 663,803

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

10

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
سال تولید : 2001
امتیاز : 8.8
تعداد رای : 1,601,325

Fight Club

11

Fight Club
سال تولید : 1999
امتیاز : 8.8
تعداد رای : 1,787,248

Forrest Gump

12

Forrest Gump
سال تولید : 1994
امتیاز : 8.8
تعداد رای : 1,732,850

Inception

13

Inception
سال تولید : 2010
امتیاز : 8.7
تعداد رای : 1,970,283

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back

14

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
سال تولید : 1980
امتیاز : 8.7
تعداد رای : 1,120,571

The Lord of the Rings: The Two Towers

15

The Lord of the Rings: The Two Towers
سال تولید : 2002
امتیاز : 8.7
تعداد رای : 1,434,443

The Matrix

16

The Matrix
سال تولید : 1999
امتیاز : 8.6
تعداد رای : 1,612,301

Goodfellas

17

Goodfellas
سال تولید : 1990
امتیاز : 8.6
تعداد رای : 977,773

One Flew Over the Cuckoo's Nest

18

One Flew Over the Cuckoo's Nest
سال تولید : 1975
امتیاز : 8.6
تعداد رای : 881,372

Seven Samurai

19

Seven Samurai
سال تولید : 1954
امتیاز : 8.6
تعداد رای : 303,649

Se7en

20

Se7en
سال تولید : 1995
امتیاز : 8.6
تعداد رای : 1,383,447

Life Is Beautiful

21

Life Is Beautiful
سال تولید : 1997
امتیاز : 8.6
تعداد رای : 597,612

City of God

22

City of God
سال تولید : 2002
امتیاز : 8.6
تعداد رای : 679,600

The Silence of the Lambs

23

The Silence of the Lambs
سال تولید : 1991
امتیاز : 8.6
تعداد رای : 1,216,860

It's a Wonderful Life

24

It's a Wonderful Life
سال تولید : 1946
امتیاز : 8.6
تعداد رای : 383,695

Star Wars: Episode IV - A New Hope

25

Star Wars: Episode IV - A New Hope
سال تولید : 1977
امتیاز : 8.6
تعداد رای : 1,193,021

Saving Private Ryan

26

Saving Private Ryan
سال تولید : 1998
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 1,188,543

Parasite

27

Parasite
سال تولید : 2019
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 420,671

Spirited Away

28

Spirited Away
سال تولید : 2001
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 613,568

The Green Mile

29

The Green Mile
سال تولید : 1999
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 1,095,834

Interstellar

30

Interstellar
سال تولید : 2014
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 1,421,250

Léon: The Professional

31

Léon: The Professional
سال تولید : 1994
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 994,771

The Usual Suspects

32

The Usual Suspects
سال تولید : 1995
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 957,897

Harakiri

33

Harakiri
سال تولید : 1962
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 34,605

The Lion King

34

The Lion King
سال تولید : 1994
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 906,007

The Pianist

35

The Pianist
سال تولید : 2002
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 697,648

Back to the Future

36

Back to the Future
سال تولید : 1985
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 1,007,036

American History X

37

American History X
سال تولید : 1998
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 1,003,847

Terminator 2: Judgment Day

38

Terminator 2: Judgment Day
سال تولید : 1991
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 964,860

Modern Times

39

Modern Times
سال تولید : 1936
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 207,640

Psycho

40

Psycho
سال تولید : 1960
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 577,328

Gladiator

41

Gladiator
سال تولید : 2000
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 1,292,215

City Lights

42

City Lights
سال تولید : 1931
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 159,824

The Departed

43

The Departed
سال تولید : 2006
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 1,145,562

The Intouchables

44

The Intouchables
سال تولید : 2011
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 727,867

Whiplash

45

Whiplash
سال تولید : 2014
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 678,570

The Prestige

46

The Prestige
سال تولید : 2006
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 1,138,561

Once Upon a Time in the West

47

Once Upon a Time in the West
سال تولید : 1968
امتیاز : 8.5
تعداد رای : 290,613

Grave of the Fireflies

48

Grave of the Fireflies
سال تولید : 1988
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 220,050

Casablanca

49

Casablanca
سال تولید : 1942
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 503,957

Rear Window

50

Rear Window
سال تولید : 1954
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 426,432

Cinema Paradiso

51

Cinema Paradiso
سال تولید : 1988
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 218,649

Alien

52

Alien
سال تولید : 1979
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 758,756

Apocalypse Now

53

Apocalypse Now
سال تولید : 1979
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 583,192

Joker

54

Joker
سال تولید : 2019
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 802,517

Memento

55

Memento
سال تولید : 2000
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 1,085,990

Raiders of the Lost Ark

56

Raiders of the Lost Ark
سال تولید : 1981
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 856,040

The Great Dictator

57

The Great Dictator
سال تولید : 1940
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 194,368

The Lives of Others

58

The Lives of Others
سال تولید : 2006
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 345,149

Django Unchained

59

Django Unchained
سال تولید : 2012
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 1,300,266

Paths of Glory

60

Paths of Glory
سال تولید : 1957
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 169,612

The Shining

61

The Shining
سال تولید : 1980
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 855,434

Avengers: Infinity War

62

Avengers: Infinity War
سال تولید : 2018
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 778,386

WALL·E

63

WALL·E
سال تولید : 2008
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 963,970

Sunset Blvd.

64

Sunset Blvd.
سال تولید : 1950
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 192,691

Princess Mononoke

65

Princess Mononoke
سال تولید : 1997
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 323,721

Spider-Man: Into the Spider-Verse

66

Spider-Man: Into the Spider-Verse
سال تولید : 2018
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 320,522

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb

67

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
سال تولید : 1964
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 436,295

Oldboy

68

Oldboy
سال تولید : 2003
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 494,044

Witness for the Prosecution

69

Witness for the Prosecution
سال تولید : 1957
امتیاز : 8.4
تعداد رای : 102,139

The Dark Knight Rises

70

The Dark Knight Rises
سال تولید : 2012
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 1,464,907

Avengers: Endgame

71

Avengers: Endgame
سال تولید : 2019
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 724,876

Once Upon a Time in America

72

Once Upon a Time in America
سال تولید : 1984
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 297,825

Aliens

73

Aliens
سال تولید : 1986
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 632,621

Your Name.

74

Your Name.
سال تولید : 2016
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 170,069

Coco

75

Coco
سال تولید : 2017
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 340,908

American Beauty

76

American Beauty
سال تولید : 1999
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 1,039,564

Braveheart

77

Braveheart
سال تولید : 1995
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 933,734

Das Boot

78

Das Boot
سال تولید : 1981
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 223,348

3 Idiots

79

3 Idiots
سال تولید : 2009
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 325,991

Toy Story

80

Toy Story
سال تولید : 1995
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 854,570

High and Low

81

High and Low
سال تولید : 1963
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 29,342

Taare Zameen Par - Ein Stern auf Erden

82

Taare Zameen Par - Ein Stern auf Erden
سال تولید : 2007
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 157,891

Amadeus

83

Amadeus
سال تولید : 1984
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 357,010

Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi

84

Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi
سال تولید : 1983
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 918,844

Reservoir Dogs

85

Reservoir Dogs
سال تولید : 1992
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 886,029

Inglourious Basterds

86

Inglourious Basterds
سال تولید : 2009
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 1,213,114

1917

87

1917
سال تولید : 2019
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 322,066

Anand

88

Anand
سال تولید : 1971
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 26,335

Good Will Hunting

89

Good Will Hunting
سال تولید : 1997
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 825,943

2001: A Space Odyssey

90

2001: A Space Odyssey
سال تولید : 1968
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 579,716

Vertigo

91

Vertigo
سال تولید : 1958
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 346,043

Requiem for a Dream

92

Requiem for a Dream
سال تولید : 2000
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 740,431

M

93

M
سال تولید : 1931
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 137,148

Capernaum

94

Capernaum
سال تولید : 2018
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 48,283

Dangal

95

Dangal
سال تولید : 2016
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 143,187

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

96

Eternal Sunshine of the Spotless Mind
سال تولید : 2004
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 878,388

Citizen Kane

97

Citizen Kane
سال تولید : 1941
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 384,333

The Hunt

98

The Hunt
سال تولید : 2012
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 264,699

Full Metal Jacket

99

Full Metal Jacket
سال تولید : 1987
امتیاز : 8.3
تعداد رای : 649,745

Bicycle Thieves

100

Bicycle Thieves
سال تولید : 1948
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 138,824

North by Northwest

101

North by Northwest
سال تولید : 1959
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 287,847

A Clockwork Orange

102

A Clockwork Orange
سال تولید : 1971
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 732,001

The Kid

103

The Kid
سال تولید : 1921
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 106,877

Snatch

104

Snatch
سال تولید : 2000
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 758,958

Singin' in the Rain

105

Singin' in the Rain
سال تولید : 1952
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 210,168

Scarface

106

Scarface
سال تولید : 1983
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 711,412

Taxi Driver

107

Taxi Driver
سال تولید : 1976
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 692,804

Amélie

108

Amélie
سال تولید : 2001
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 684,402

Lawrence of Arabia

109

Lawrence of Arabia
سال تولید : 1962
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 257,869

Toy Story 3

110

Toy Story 3
سال تولید : 2010
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 732,073

The Sting

111

The Sting
سال تولید : 1973
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 233,473

Ikiru

112

Ikiru
سال تولید : 1952
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 63,869

Metropolis

113

Metropolis
سال تولید : 1927
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 154,061

A Separation

114

A Separation
سال تولید : 2011
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 211,356

For a Few Dollars More

115

For a Few Dollars More
سال تولید : 1965
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 222,343

Double Indemnity

116

Double Indemnity
سال تولید : 1944
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 137,449

The Apartment

117

The Apartment
سال تولید : 1960
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 156,190

Incendies

118

Incendies
سال تولید : 2010
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 138,907

To Kill a Mockingbird

119

To Kill a Mockingbird
سال تولید : 1962
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 286,014

Indiana Jones and the Last Crusade

120

Indiana Jones and the Last Crusade
سال تولید : 1989
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 669,545

Up

121

Up
سال تولید : 2009
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 901,205

L.A. Confidential

122

L.A. Confidential
سال تولید : 1997
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 516,507

Heat

123

Heat
سال تولید : 1995
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 555,266

Monty Python and the Holy Grail

124

Monty Python and the Holy Grail
سال تولید : 1975
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 486,634

Die Hard

125

Die Hard
سال تولید : 1988
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 760,624

Rashomon

126

Rashomon
سال تولید : 1950
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 145,626

Come and See

127

Come and See
سال تولید : 1985
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 51,157

Yojimbo

128

Yojimbo
سال تولید : 1961
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 105,474

Batman Begins

129

Batman Begins
سال تولید : 2005
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 1,264,166

Green Book

130

Green Book
سال تولید : 2018
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 325,790

Downfall

131

Downfall
سال تولید : 2004
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 321,425

Children of Heaven

132

Children of Heaven
سال تولید : 1997
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 60,784

Unforgiven

133

Unforgiven
سال تولید : 1992
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 362,254

Some Like It Hot

134

Some Like It Hot
سال تولید : 1959
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 235,110

Ran

135

Ran
سال تولید : 1985
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 106,793

Howl's Moving Castle

136

Howl's Moving Castle
سال تولید : 2004
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 310,766

The Great Escape

137

The Great Escape
سال تولید : 1963
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 216,928

All About Eve

138

All About Eve
سال تولید : 1950
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 116,050

A Beautiful Mind

139

A Beautiful Mind
سال تولید : 2001
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 818,388

Casino

140

Casino
سال تولید : 1995
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 445,287

Pan's Labyrinth

141

Pan's Labyrinth
سال تولید : 2006
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 601,080

The Secret in Their Eyes

142

The Secret in Their Eyes
سال تولید : 2009
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 185,073

The Wolf of Wall Street

143

The Wolf of Wall Street
سال تولید : 2013
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 1,119,838

My Neighbor Totoro

144

My Neighbor Totoro
سال تولید : 1988
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 270,871

Lock, Stock and Two Smoking Barrels

145

Lock, Stock and Two Smoking Barrels
سال تولید : 1998
امتیاز : 8.2
تعداد رای : 519,061

Raging Bull

146

Raging Bull
سال تولید : 1980
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 309,695

The Treasure of the Sierra Madre

147

The Treasure of the Sierra Madre
سال تولید : 1948
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 109,862

There Will Be Blood

148

There Will Be Blood
سال تولید : 2007
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 495,601

Judgment at Nuremberg

149

Judgment at Nuremberg
سال تولید : 1961
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 66,271

Mein Vater und mein Sohn

150

Mein Vater und mein Sohn
سال تولید : 2005
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 74,935

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

151

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
سال تولید : 2017
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 400,820

Dial M for Murder

152

Dial M for Murder
سال تولید : 1954
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 150,775

The Gold Rush

153

The Gold Rush
سال تولید : 1925
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 95,717

Chinatown

154

Chinatown
سال تولید : 1974
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 282,712

V for Vendetta

155

V for Vendetta
سال تولید : 2005
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 998,385

The Seventh Seal

156

The Seventh Seal
سال تولید : 1957
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 156,287

No Country for Old Men

157

No Country for Old Men
سال تولید : 2007
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 818,410

Inside Out

158

Inside Out
سال تولید : 2015
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 583,669

Shutter Island

159

Shutter Island
سال تولید : 2010
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 1,080,785

Warrior

160

Warrior
سال تولید : 2011
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 423,276

The Elephant Man

161

The Elephant Man
سال تولید : 1980
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 211,678

Trainspotting

162

Trainspotting
سال تولید : 1996
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 617,989

The Sixth Sense

163

The Sixth Sense
سال تولید : 1999
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 885,843

The Thing

164

The Thing
سال تولید : 1982
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 354,951

Jurassic Park

165

Jurassic Park
سال تولید : 1993
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 832,304

Gone with the Wind

166

Gone with the Wind
سال تولید : 1939
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 278,992

Wild Strawberries

167

Wild Strawberries
سال تولید : 1957
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 91,078

Room

168

Room
سال تولید : 2015
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 349,945

Blade Runner

169

Blade Runner
سال تولید : 1982
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 669,896

Finding Nemo

170

Finding Nemo
سال تولید : 2003
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 918,724

The Bridge on the River Kwai

171

The Bridge on the River Kwai
سال تولید : 1957
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 196,354

Stalker

172

Stalker
سال تولید : 1979
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 109,215

The Truman Show

173

The Truman Show
سال تولید : 1998
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 895,793

Kill Bill: Vol. 1

174

Kill Bill: Vol. 1
سال تولید : 2003
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 966,305

On the Waterfront

175

On the Waterfront
سال تولید : 1954
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 136,565

Fargo

176

Fargo
سال تولید : 1996
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 594,144

The Third Man

177

The Third Man
سال تولید : 1949
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 153,439

Gran Torino

178

Gran Torino
سال تولید : 2008
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 700,797

Tokyo Story

179

Tokyo Story
سال تولید : 1953
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 48,994

The Deer Hunter

180

The Deer Hunter
سال تولید : 1978
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 300,802

Memories of Murder

181

Memories of Murder
سال تولید : 2003
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 123,596

Wild Tales

182

Wild Tales
سال تولید : 2014
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 166,781

Klaus

183

Klaus
سال تولید : 2019
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 69,858

The Bandit

184

The Bandit
سال تولید : 1996
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 60,784

Andhadhun

185

Andhadhun
سال تولید : 2018
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 61,716

Mary and Max

186

Mary and Max
سال تولید : 2009
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 159,277

The Big Lebowski

187

The Big Lebowski
سال تولید : 1998
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 702,725

In the Name of the Father

188

In the Name of the Father
سال تولید : 1993
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 150,470

Gone Girl

189

Gone Girl
سال تولید : 2014
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 820,940

Hacksaw Ridge

190

Hacksaw Ridge
سال تولید : 2016
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 409,790

The Grand Budapest Hotel

191

The Grand Budapest Hotel
سال تولید : 2014
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 678,515

Persona

192

Persona
سال تولید : 1966
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 96,528

Before Sunrise

193

Before Sunrise
سال تولید : 1995
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 257,565

Catch Me If You Can

194

Catch Me If You Can
سال تولید : 2002
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 785,930

Ford v Ferrari

195

Ford v Ferrari
سال تولید : 2019
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 220,564

To Be or Not to Be

196

To Be or Not to Be
سال تولید : 1942
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 25,928

The General

197

The General
سال تولید : 1926
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 77,420

How to Train Your Dragon

198

How to Train Your Dragon
سال تولید : 2010
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 644,733

Mr. Smith Goes to Washington

199

Mr. Smith Goes to Washington
سال تولید : 1939
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 103,206

Sherlock Jr.

200

Sherlock Jr.
سال تولید : 1924
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 38,417

Prisoners

201

Prisoners
سال تولید : 2013
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 571,493

12 Years a Slave

202

12 Years a Slave
سال تولید : 2013
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 616,345

Mad Max: Fury Road

203

Mad Max: Fury Road
سال تولید : 2015
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 843,421

Cool Hand Luke

204

Cool Hand Luke
سال تولید : 1967
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 156,481

Barry Lyndon

205

Barry Lyndon
سال تولید : 1975
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 142,843

Network

206

Network
سال تولید : 1976
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 139,914

Stand by Me

207

Stand by Me
سال تولید : 1986
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 351,098

The Wages of Fear

208

The Wages of Fear
سال تولید : 1953
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 51,976

Into the Wild

209

Into the Wild
سال تولید : 2007
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 552,925

Million Dollar Baby

210

Million Dollar Baby
سال تولید : 2004
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 616,443

Hachi: A Dog's Tale

211

Hachi: A Dog's Tale
سال تولید : 2009
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 242,041

Ben-Hur

212

Ben-Hur
سال تولید : 1959
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 212,533

Monty Python's Life of Brian

213

Monty Python's Life of Brian
سال تولید : 1979
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 355,150

Platoon

214

Platoon
سال تولید : 1986
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 369,660

Rush

215

Rush
سال تولید : 2013
امتیاز : 8.1
تعداد رای : 417,510

Dead Poets Society

216

Dead Poets Society
سال تولید : 1989
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 404,313

Logan

217

Logan
سال تولید : 2017
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 617,475

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

218

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2
سال تولید : 2011
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 734,288

Andrei Rublev

219

Andrei Rublev
سال تولید : 1966
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 43,678

The Passion of Joan of Arc

220

The Passion of Joan of Arc
سال تولید : 1928
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 44,816

The 400 Blows

221

The 400 Blows
سال تولید : 1959
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 100,036

Hotel Rwanda

222

Hotel Rwanda
سال تولید : 2004
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 326,473

The Handmaiden

223

The Handmaiden
سال تولید : 2016
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 99,998

Amores Perros

224

Amores Perros
سال تولید : 2000
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 216,988

Spotlight

225

Spotlight
سال تولید : 2015
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 399,420

Rang De Basanti - Die Farbe Safran

226

Rang De Basanti - Die Farbe Safran
سال تولید : 2006
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 107,089

Nausicaä of the Valley of the Wind

227

Nausicaä of the Valley of the Wind
سال تولید : 1984
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 141,379

Rocky

228

Rocky
سال تولید : 1976
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 500,712

Rebecca

229

Rebecca
سال تولید : 1940
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 117,639

Monsters, Inc.

230

Monsters, Inc.
سال تولید : 2001
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 786,791

La Haine

231

La Haine
سال تولید : 1995
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 141,452

Portrait of a Lady on Fire

232

Portrait of a Lady on Fire
سال تولید : 2019
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 39,909

It Happened One Night

233

It Happened One Night
سال تولید : 1934
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 89,995

Gangs of Wasseypur

234

Gangs of Wasseypur
سال تولید : 2012
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 75,935

In the Mood for Love

235

In the Mood for Love
سال تولید : 2000
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 116,659

Before Sunset

236

Before Sunset
سال تولید : 2004
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 224,732

Paris, Texas

237

Paris, Texas
سال تولید : 1984
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 83,926

The Help

238

The Help
سال تولید : 2011
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 412,608

The Invisible Guest

239

The Invisible Guest
سال تولید : 2016
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 119,753

The Princess Bride

240

The Princess Bride
سال تولید : 1987
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 380,202

Drishyam

241

Drishyam
سال تولید : 2015
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 63,434

The Terminator

242

The Terminator
سال تولید : 1984
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 776,044

Tangerines

243

Tangerines
سال تولید : 2013
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 36,576

Hera Pheri

244

Hera Pheri
سال تولید : 2000
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 53,223

Fanny and Alexander

245

Fanny and Alexander
سال تولید : 1982
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 55,257

Butch Cassidy and the Sundance Kid

246

Butch Cassidy and the Sundance Kid
سال تولید : 1969
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 197,596

Winterschlaf

247

Winterschlaf
سال تولید : 2014
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 42,915

Swades

248

Swades
سال تولید : 2004
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 79,581

Aladdin

249

Aladdin
سال تولید : 1992
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 358,571

Three Colors: Red

250

Three Colors: Red
سال تولید : 1994
امتیاز : 8.0
تعداد رای : 86,002